تکنولوژی محصولات آردن سولاریس

ضدآفتاب های سولاریس نسل پنجم محصولات ضدآفتاب هستند به این معنی که در تولید آن ها از تکنولوژی های ویژه ای بهره گرفته شده است.

Boots Star 5

The Star rating system measures the sun protection level by testing whether the sunscreen evenly protects the skin throughout the UV light spectrum. To put it simply, if the protection level of the sunscreen toward UVA and UVB is almost equal, the star rating would get a 5. If the sunscreen is less capable to block UVA than UVB, the star rating would be lower.

بوتس استار یک سیستم طبقه بندی ضدآفتاب هاست که نشان دهنده نسبت محافظت از پوست در برابر UVA به UVB است، هرچه این نسبت به یک نزدیک تر باشد یا به عبارت دیگر ضدآفتاب به میزان یکسان از پوست در برابر هردو اشعه UVA و UVB محافظت کند، عدد بوتس استار به ۵ نزدیک تر می شود و نشان می دهد محصول مورد نظر از پوست بهتر محافظت می کند.

Wet Skin

When you ‘re in the sun by the sea in summer you ‘ll never have to dry to regain lost protection immediately. Just apply Solaris sunscreens on your wet skin, right out of the water, lie back, relax, and let the warmth of the sun dry you. Thanks to the unique wet skin Technology, they cut through water, absorbing directly on wet or dry skin. Solaris sunscreens are water resistant and protect you even while swimming or sweating.

وقتی در فصل تابستان در حال شنا در دریا یا استخر هستید دیگر نیاز به خشک کردن پوست قبل از تجدید ضدآفتاب ندارید. کافی است ضدآفتاب های سولاریس را روی پوست مرطوب خود ماساژ دهید و اجازه دهید پوستتان با گرمای خورشید خشک شود. محصولات سولاریس با دارا بودن تکنولوژی ویژه، روی پوست مرطوب پحش شده و جذب می گردد. ضدآفتاب های سولاریس در برابر آب و تعریق مقاومند و در حین شنا به طور کامل از پوست شما مراقبت می کنند.

Full Light Technology

The sun gives us energy and vitality, but it is important to enjoy it in a healthy way, by protecting our skin on daily basis.
Did you know that different rays have different effects on the skin? As we move into the summer months, make sure you are keeping your skin safe!

نور خورشید به ما انرژی و نشاط می دهد، اما مهم است که با محافظت روزانه از پوست، از آن به شیوه ای سالم لذت ببریم.
آیا می دانستید که اشعه های مختلف اثرات متفاوتی روی پوست دارند؟
ضدآفتاب سولاریس با داشتن تکنولوژی Full light دربرابر تمام اشعه های خورشید (UVA, UVB, IR, BLUE LIGHT) از پوست شما محافظت می کند.

Eye Guard Plus

Eye burning has been an issue when you use sunscreens, when you swim or sweat or if you apply sunscreen around your eyes. It’s also difficult to use a separate product for eye contour. Eye Guard Technology®️ is the solution here. Solaris sunscreens can be applied not only on your skin but also around the eyes without irritation and burning.

سوزش چشم پس از مصرف ضدآفتاب در اثر تعریق و شنا یا تماس کرم با ناحیه دور چشم، همواره معضل مصرف کنندگان بوده است. مصرف یک ضدآفتاب دور چشم جداگانه نیز کار راحتی نیست.
تکنولوژی Eye Guard Plus  به کار رفته در ضدآفتاب های سولاریس، این مشکل را برطرف نموده است. این محصولات نه تنها بر روی پوست صورت بلکه اطراف چشم نیز قابل استفاده می باشند و هیچ گونه تحریک و سوزشی در چشم ایجاد نمی کنند.

Oceans Respect

Solaris sunscreens respect oceans and marine biodiversity specially the phytoplankton & zooplanktons by non-toxic UV filters.

کرم های ضد آفتاب سولاریس با فیلترهای غیر سمی UV تولید شده اند که دوستدار اقیانوس ها و تنوع زیستی دریایی هستند و از فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها محافظت می کنند.

تکنولوژی محصولات آردن سولاریس

Dermatology Tested

Solaris sunscreens are Dermatologically Tested which means they are safe and well tolerated by skin considering dermatologists approval. Also, they are Tested by Derma Consult Germany as effective sunscreens to protect your skin from sun damages.

ضدآفتاب های سولاریس توسط برترین متحصصین پوست تست شده اند و از نظر ایمنی و سازگاری با پوست از بالاترین استانداردها برخوردار هستند. این محصولات هم چنین دارای تاییدیه انجمن متخصصین پوست آلمان بوده و به شکل کاملا موثر از پوست شما در برابر آفتاب محافظت می کنند.

Cruelty Free

You don’t have to be a Vegan to collect the benefits of Cruelty-Free cosmetics. Let’s keep animals safe by using cruelty free products. The reasons we should switch to cruelty free products:
1. They are generally healthier.
2. They are not tested on any kind of animals.
3. They give you the power to change the world.

 لازم نیست حتما وگن باشید تا محصولاتی را انتخاب کنید که تست حیوانی برای تولید آنها استفاده نشده، سعی کنیم با مصرف محصولات فاقد تست حیوانی، دنیایی امن برای حیوانات ایجاد کنیم. دلایلی که باید این محصولات را جایگزین کنیم:
1- محصولات فاقد تست حیوانی سالم تر هستند.
2- نه تنها بر روی موش بلکه بر روی هیچ حیوان دیگری تست نشده اند.
3- قدرت ایجاد تغییر در دنیا را به شما می دهند.