ضدآفتاب های آردن سولاریس فاقد ترکیبات مضر

ضدآفتاب های آردن سولاریس فاقد ترکیبات و فیلترهای UV مضر مانند اکسی بنزون و پارابن می باشند. یکی از فیلترهای UV مضر، اکسی بنزون با نام دیگر بنزوفنون-3 است. شواهدی مبنی بر اختلال حاصل از مصرف این ترکیب در سیستم هورمونی انسان به دست آمده است و سطوح قابل اندازه گیری و قابل مشاهده در ادرار، سرم و شیر مادر در انسان یافت شده است. طبق تحقیقات انجام شده این مواد با استفاده موضعی از ضدآفتاب ها وارد بدن میشوند. مصرف کنندگان ضدآفتاب های آردن سولاریس می توانند به ایمن بودن این محصولات اطمینان کامل داشته باشند.