شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

ضد آفتاب های تخصصی آردن سولاریس

ضدآفتاب ضدچروک فاقد رنگ ایج ریپیر نیوژن +SPF 50 سولاریس | Solaris

Age Repair NEWGEN Invisible

Solaris Laugh Wear Live Sunscreen
Solaris Sunscreen
Water is Base, Sunlight is a Need
بوتس استار 5 | ضد آفتاب

بوتس استار یک سیستم طبقه بندی ضد آفتاب هاست که …

پوست مرطوب | ضد آفتاب

دیگر نیاز به خشک کردن پوست قبل از تجدید ضد آفتاب ندارید

محافظت کامل | ضد آفتاب

ضد آفتاب سولاریس با داشتن تکنولوژی Full light دربرابر تمام اشعه های خورشید

دور چشم | ضد آفتاب

ضد آفتاب آردن سولاریس اطراف چشم نیز قابل استفاده می باشند

دوستدار اقیانوس ها | ضد آفتاب

کرم های ضد آفتاب سولاریس با فیلترهای غیر سمی UV تولید شده اند …

We Have the Power
to Create Change