شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران
آردن سولاریس

ماموریت و چشم انداز

Our Mission

ماموریت ما ارائه بالاترین کیفیت و نوآوری در محصولات ضد آفتاب و فرهنگ سازی جهت استفاده بیشتر از ضد آفتاب در همه فصول و در امان نگه داشتن مردم ایران در مقابل آسیب های خورشید است.

Our Vision

انتخاب اول مصرف کنندگان در جهت مراقبت از پوست، سلامتی و تندرستی. کمک به آگاه سازی مخاطبان برای داشتن اعتماد به نفس بیشتر نسبت به خود

Our Value

برند آردن بیش از 40 سال متعهد به پیشبرد سلامت پوست بوده که راه حل های نوآورانه ای برای مصرف کنندگان خود به ارمغان آورده است. امروزه، برند سولاریس از میراث، تخصص و منابع آردن برای ارتقای سلامت پوست برای همه افراد صرف نظر از سن و قومیت استفاده می کند.
نگرش مثبت و انتقال حس انگیزشی و ارتباط درست با مخاطب، صداقت، احترام، حرفه ای بودن، روابط دوستانه بین اعضا و کار تیمی ارزش هایی ست که ما در برند سولاریس ملزم به انجامش هستیم.