شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

محصولات آردن سولاریس

Clear NEWGEN سولاریس | Solaris
Clear NEWGEN
ضدآفتاب SPORT کلییر نیوژن SPF 50+
Aqua NEWGEN سولاریس | Solaris
Aqua NEWGEN
ضدآفتاب آبرسان آکوا نیوژن +SPF 50
Color NEWGEN (Natural Beige) سولاریس | Solaris
Color NEWGEN (Natural Beige)
ضدآفتاب رنگی کالر نیوژن +SPF 50 (بژ طبیعی)
Color NEWGEN (Light Beige) سولاریس | Solaris
Color NEWGEN (Light Beige)
ضدآفتاب رنگی کالر نیوژن +SPF 50 (بژ روشن)
Zinc NEWGEN سولاریس | Solaris
Zinc NEWGEN
ضدآفتاب فیزیکال زینک نیوژن +SPF 50
Milk NEWGEN سولاریس | Solaris
Milk NEWGEN
ضدآفتاب میلک نیوژن +SPF 50
Micellar NEWGEN سولاریس | Solaris
Micellar NEWGEN
ضد آفتاب دوفازی میسلار نیوژن +SPF 50
Unifying NEWGEN (Natural Beige) سولاریس | Solaris
Unifying NEWGEN (Natural Beige)
ضدآفتاب ضد لک رنگی یونی فایینگ نیوژن +SPF 50  (بژ طبیعی)
Unifying NEWGEN (Light Beige) سولاریس | Solaris
Unifying NEWGEN (Light Beige)
ضدآفتاب ضد لک رنگی یونی فایینگ نیوژن +SPF 50 (بژ روشن)
Age Repair NEWGEN (Natural Beige) سولاریس | Solaris
Age Repair NEWGEN (Natural Beige)
ضدآفتاب ضدچروک رنگی ایج ریپیر نیوژن +SPF 50 (بژ طبیعی)
Age Repair NEWGEN (Light Beige) سولاریس | Solaris
Age Repair NEWGEN (Light Beige)
ضدآفتاب ضدچروک رنگی ایج ریپیر نیوژن +SPF 50 (بژ روشن)
Age Repair NEWGEN Invisible سولاریس | Solaris
Age Repair NEWGEN Invisible
ضدآفتاب ضدچروک فاقد رنگ ایج ریپیر نیوژن +SPF 50
MAX NEWGEN سولاریس | Solaris
MAX NEWGEN
ضدآفتاب سولار آلرژی مکس نیوژن +SPF 100